CLAIR CENTER
Website tạm ngưng hoạt động trong thời gian nâng cấp.
Vui lòng liên hệ 08 8869 2229 để được tư vấn về dịch vụ.
Mở cửa: Thứ 2 - Chủ Nhật.
Thời gian: 9h30 - 21h00